ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมต้อนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 465 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหันคา พร้อมลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3 คน ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น. มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 535 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี พร้อมลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชน มากล่าวกับราษฎร