สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับฟังนโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา  ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายจาก นายธนากร  ดอนเหนือผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีปกติ ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหนองคาย ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม