เลขาธิการ กพฐ. พร้อมผู้บริหารสำนัก ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 6/2564

https://www.youtube.com/watch?v=700rlPiGBm4 คลิกชมคลิป เลขาธิการ กพฐ.ให้สัมภาษณ์

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 6/2564 เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ กำหนดการงานวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ การทำกิจกรรม 5 ส การติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักภายใน สพฐ. (ส่วนกลาง) การสรุปผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ มิติการติดตามนโยบาย สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ รวมถึงความคิดเห็นต่อการส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันของ สพฐ. การปรับปรุงสำนักงาน และการจัดสถานที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายใน สพฐ. เป็นต้น โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ได้แก่ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รวมถึงผู้อำนวยการสำนักต่างๆ และบุคลากรของ สพฐ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ