สพม.รอ ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวทางปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางชิญนารถ สุดานิช ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวทางปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด

ศุภนัส เสาศิริ
Latest posts by ศุภนัส เสาศิริ (see all)