รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมพัฒนาการขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” สู่สถานศึกษา

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” สู่สถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในด้านมิติวิชาการ ได้แก่ แนวทางการจัดแผนการเรียนรู้ (ห้องเรียนพิเศษ) แนวทางการจัดรายวิชาการเพิ่มเติม และแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แนวพระราชดำริ และขยายผลสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร