สพม.กำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติและรับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร สมัยที่ 3

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางศรีประไพ เจาะขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คณะครู ร่วมเป็นเกียรติและรับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ที่สามารถดำรงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร สมัยที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับมอบจาก นพ.ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ข่าว : นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ