ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “ทิศทางในการจัดการศึกษาภายใต้นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” ณ สพป.อุดรธานี เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธาน เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “ทิศทางในการจัดการศึกษาภายใต้นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง” โดยมี นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 สังกัด สพฐ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้มี ดร.สุชาติ กลัดสุข ผอ.สพม.กท 2, ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3, 4 และ ผอ.สพม.อด รวมถึง นายศุภชัย ศรีหาใต้, ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ และนางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานกลุ่มโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี