ผอ.สำนักอำนวยการ สพฐ.เยี่ยมชมการประชุมการเตรียมความพร้อมของนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่10 ในส่วนของ สพฐ.

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการ กพฐ.ในการเยี่ยมชมการประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯประจำปี2561และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทันการศึกษานพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่10 จำนวน 180 ราย ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ