สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานส่งเสริมบรรพชาสามเณร ฯ บวชเนกขัมมะจาริณี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ขันทอง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีโกนผมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานส่งเสริมบรรพชาสามเณร ฯ บวชเนกขัมมะจาริณี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564  ณ วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้บวชเป็นสามเณร 37 รูป และบวชเนกขัมมะจาริณี  87 คน ภายใต้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค- 19  แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด