ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2

วันที่  27 ธันวาคม  2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายอดุล  เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดน่าน ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และได้พบปะ มอบนโยบายด้านการศึกษา ข้อราชการต่างๆ  อนึ่งในการประชุม ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.สันโดษ  พุฒซ้อน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่งมาซึ่ง ส.ว. ตามธรรมนูญ 2560  ในการนี้นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 2 ให้การต้อนรับ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ พร้อมนี้ได้มีการแนะนำคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.น่าน เขต 2 ณ  ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2