สพป.ระยอง เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) เพื่อให้คำแนะนำ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)

วันที่  2 เมษายน  2564  นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประธานกรรมการ และนายบุญเพชร วันนา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 กรรมการ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการให้คำปรึกษา/แนะนำ  จำนวน 8 ราย ดังนี้ 1.นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1  2.นายสมร หอมศรี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1  3.นายสุพิษ ศิริบุตร รอง ผอ.สพป.ระยอง  เขต  1  4. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 5.นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 6.นายลิขิต ศรีวรมย์ รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3  7.นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รอง ผอ.สพม. เขต 18  8.นายไพทูล อยู่เกตุ รอง ผอ.สพม.เขต 18   ได้ร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในการเข้าพบคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching  Team)  ของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 1  ณ  ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน มีสบาย  สพป.ระยอง เขต 1