ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน (ภูมิภาค ภาคกลาง และภาคตะวันออก)

เมื่อ วันที่ ๒๕ – ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๑  นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะรองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลาง และภาคตะวันออก) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับท่านประธาน นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ในการนี้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “การจัดการศึกษาปฐมวัย” โดยโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ และผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ และคณะได้ร่วมชมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดที่ไปแข่งขัน ณ จังหวัดนครปฐม