สพป.ปข.1สืบสานวัฒนธรรมไทย สวมผ้าไทย หิ้วปิ่นโต เข้าวัด ใส่บาตร ฟังธรรม วันพระ

วันที่ 5 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย นำโดย นายสมหวง ขุนพรหม รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 พร้อมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปี 2564 บริหารโครงการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ พร้อมใจสวมผ้าไทย หิ้วปิ่นโต เข้าวัด ใส่บาตร ฟังธรรม วันพระ พร้อมด้วยประชาชน ในชุมชน ตำบลคลองวาฬ ร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง ต.คลองวาฬ อ.เมือง ฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์