ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 07.30-09.00 น. >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2562 ประจำวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง VDO Conference  ในประเด็นสำคัญ  3 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง คือ – อัญเชิญข้อความพระราชทานพรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบัตรอวยพรปีใหม่ – ประเทศไทยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 – เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน การสร้างความต่อเนื่องและให้เกิดผลอย่างยั่งยืนให้กับประชาคมอาเซียน  2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 5 เรื่อง คือ – เลขาธิการ กพฐ. อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยขอส่งความปรารถนาดีมายังเพื่อนครู ผู้บริหารทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ – วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เป็นประธานแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” – วันที่ 3 มกราคม 2562 ลงพื้นที่เพื่อมอบเครื่องกันหนาว ให้นักเรียนในพื้นที่ประสบภัยหนาว “โครงการรินน้ำใจ ต้านภัยหนาว สพฐ.” – วันที่ 4 มกราคม 2562 ร่วมพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ – วันที่ 5 มกราคม 2562 เป็นประธานเปิดงาน Edudigital ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 1 เรื่อง คือ  – การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท