สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน”รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 1/2562

วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน”รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 1/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เป็นประธานในการประชุมคอนฯ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1