สพป.น่าน เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวสุจิตรา  อินต๊ะกัน นักจัดการงานทั่วไป ได้ออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายสำนักงานค ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านแดนพนา และโรงเรียนบ้านป่าลาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน