ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านสาวแล

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านสาวแล ณ โรงเรียนบ้านสาวแล อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โรงเรียนบ้านสาวแล มีนักเรียน ทั้งหมด 92 คน มีบุคลากรทางการศึกษา 5 คน มีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน มีเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน มีครูจิตอาสา 1 คน นักการภารโรง 1 คน เนื่องจากทางโรงเรียนได้ รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2561 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสาวแล จึงมีมติจัดทำโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาครูมาสอนให้ครบชั้น จัดปรับปรุงสถานที่รอบบริเวณให้เกิดความน่าอยู่เพิ่มเติมห้องน้ำแก่ผู้พิการและจัดทำที่แปรงฟันให้พอเพียงเพื่อสุขภาพนักเรียนทุกคน