ประชาสัมพันธ์แผนการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ประจำปี 2564

ด้วยกรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต กำหนดจัดงานแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีประจำปี 2564 ณ โรงละครแห่งชาติและโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดกำหนดการดังเอกสาร