รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมสนาม NT

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ ดร.อุดมพร กันทะใจ นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผอ.สพท.ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ NT เพื่อตรวจเยี่ยม สอบถามปัญหาในการดำเนิการ พร้อมให้กำลังใจครูและบุคลกรทางการศึกษา ที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการ