“อำลาสถาบัน-บัณฑิตน้อย” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบึงสาลี สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ดร.สุปรีชา ครูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสาลี สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ได้เป็นประธานในพิธีในกิจกรรม “อำลาสถาบัน-บัณฑิตน้อย” และมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมงาน ในกิจกรรมมีการรำบายศรีสู่ขวัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กราบขอขมาบูรพาจารย์ พิธีผูกข้อมือ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนบึงสาลี สพป.นครราชสีมา เขต ๑