สพป.ชัยนาท ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยนาท ตามโครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย คณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งข้อราชการ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา