สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ผ่าน VDO Conference

          วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ผ่าน VDO Conference  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ลูกเสือ สพป.พังงา