แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ “ปาบึก”(PABUK)

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์พายุปาบึก ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์พายุดีเปรสชั่นที่จะเคลื่อนผ่านแหลมญวนและลงอ่าวไทยได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนปากบึก (PABUK)  สพฐ.มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยขอให้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและระมัดระวังภัยอันตรายจากสถานการณ์อุกทกภัย ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ ตามรายละเอียด แจ้งเตือนสถานการณ์พายุปาบึก(PABUK)