สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน ภายใต้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19

วันที่ 21 เมษายน 2564 ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) ประชุมบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นการประชุมติดตามการปฏิบัติงานภายใต้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยประชุมผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom