สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2564 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2564 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ เพื่อร่วมกันทบทวน การดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ที่ผ่านมาและร่วมกันวางแผน กิจกรรม การดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท โดยเว้นระยะหว่าง ส่วมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จึงปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564