ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3 โดยมีนายชูศักดิ์  สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา ปลัดอำเภอ ปลัดอบต. ประธานชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมอิหม่าม กบอ. อำเภอนาทวี  จำนวน 60 คน