สพป.ลำพูน เขต 2 ชี้แจงและซักซ้อมการจัดทำแผนบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00o. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงและซักซ้อมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ในการจัดทำแผนบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 และการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2