สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหนองคายชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายบุญส่ง  ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ซึ่งผลการคัดเลือกกิจกรรมดังกล่าวมีโรงเรียนอนุบาลหนองคายได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับภูมิภาค ต่อไป ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีนายเอลวิท  โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย นำคณะรอง ผอ.รร.และนักเรียน เข้ารับมอบเกียรติบัตร ดังกล่าว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส(โควิค- 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด