สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมการประชุมทางไกล “แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่”

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธาน พร้อมดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกล “แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่” โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)