สพป.หนองคาย เขต 1 ทอดถวายผ้าป่ามหากุศล ณ วัดป่านาขาม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายบุญส่ง  ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.นค.1 ทอดถวายผ้าป่ามหากุศล ณ วัดป่านาขาม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  เพื่อสมทบทุนสร้าง อาคารห้องประชุม สพป.นค.1 สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ทางวัดป่านาขามและสพป.นค. 1 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส(โควิค- 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝ่ายปกครองโดยเคร่งครัด