สพฐ. ร่วมพิธีส่งมอบ “บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1” ช่วยเหลือนักเรียนยากจน

3 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาซ่าว จังหวัดเลย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบ “บ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1” หลังที่ 84 ในโครงการสร้างบ้านนักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้แก่

เด็กหญิงธัญญรัตน์ พุทธชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนาซ่าว จังหวัดเลย

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า โครงการบ้านน้ำใจ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีฐานะยากจนไร้ที่พึ่งจะต้องได้รับความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ จึงได้จัดโครงการสร้างบ้านน้ำใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มอบให้แก่นักเรียนที่ยากจนไร้ที่พึ่ง และเพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกำหนดการสร้างบ้านในโครงการบ้านน้ำใจ จำนวน 99 หลัง ปัจจุบันมอบไปแล้ว 84 หลัง และจะดำเนินการต่อไปอีก 15 หลัง จนครบจำนวนที่กำหนดไว้ต่อไป

“การก่อสร้างบ้านนักเรียนสำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และผู้บริหารโรงเรียนทุกกลุ่มคุณภาพการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ใหญ่ใจดี ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้ความเมตตาช่วยเหลือและกองทุนช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สนับสนุนด้วยการสร้างบ้านนักเรียนครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ ถือเป็นการสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการศึกษาของชาติต่อไป” นายสุรศักดิ์ กล่าว  คลิกชมคลิปกิจกรรม

อัจฉรา ข่าว