ขอรับบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1ประสบเหตุอัคคีภัย

 ไฟใหม้บ้านทั้งหลัง.ขอเชิญร่วมกันช่วยเหลือ เด็กชายสิริราช ยังอยู่ โดยบริจาคผ่านธนาคาร ชื่อเด็กชายสิริราชย์ ยังอยู่    เลขที่บัญชี ธนาคารออมสิน สาขากำแพงแส    020123697276 ขอขอบพระคุณในน้ำใจทุกท่านในครั้งนี้