สพป.พิษณุโลก เขต 3 ช่วยเหลือนักเรียน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3  ตัวแทนผอ.สพป.พล.3 เช้าเยี่ยมเด็กชายธันวา จูหลำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กชายธีระวัช จูหลำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนักเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 2 มกราคม 2562 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก