มัธยมบุรีรัมย์คัดสภานักเรียนต้นแบบ

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564 คัดเลือกโรงเรียนตันแบบสภานักเรียน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง สภานักเรียนสู่การพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ

สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นเครือข่ายช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงานสภานักเรียนให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์