สพป.พัทลุง เขต 1 รับฟังการแถลงข่าวฯ และประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564