สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 4 มกราคม 2562 ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วย นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กส.3, นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ศึกษานิเทศก์  บุคลากร ให้การต้อนรับ ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์   เขต 3 โดยประธานฯ เปิดการประชุมฯ มอบเกียรติบัตร  ประกาศเกียรติบัตร  แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา กองทุน สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน และ ได้มอบนโยบาย ภารกิจ กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และ ผอ.กลุ่มงาน แจ้งข้อราชการเพื่อทราบต่อไป