สพม.37 จัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ 62

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.37 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 62 เพื่อจัดสรรงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเฉพาะเขตพื้นที่ในจังหวัดแพร่จำนวน 16 โรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37