สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมเตรียมจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒   เวลา ๑๔.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล  รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี  เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๒” โดยมี นางบัวคำ  ตั้งสุวรรณ์  รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมประชุมเตรียมการจัดแข่งขัน  ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์  สพป.สระบุรี เขต ๒ อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี