สพป.ลพบุรี เขต 1>มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรที่ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี (เก็บเงินได้ 1,000 บาทและส่งคืน)

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.30-11.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงกัลยา แย้มขำ นักเรียนโรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรที่ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี (เก็บเงินสดได้ในงานมหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1,000 บาท และได้นำเงินสดมาแจ้งจุดประชาสัมพันธ์เพื่อตามหาเจ้าของ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนและสังคมต่อไป ณ โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)