สพป.ลพบุรี เขต 1>เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่คุณครูโรงเรียนในสังกัดที่ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน)

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 11.30-12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่คุณครูพรธิภา แสงเรือง ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ที่ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) ในเขตตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)