สพป.ลพบุรี เขต รับมอบเงินสนับสนุนการปูกระเบื้องพื้นอาคารโดมเอนกประสงค์ให้แก่ สพป.ลพบุรี เขต 1

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 12.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รับมอบเงินสนับสนุนการปูกระเบื้องพื้นอาคารโดมเอนกประสงค์ให้แก่ สพป.ลพบุรี เขต 1 จากคุณสมจิตต์ แต่งสมุด ผู้ให้การสนับสนุนเงินสด จำนวน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบ้านถ้วน-) หลังจากนั้นได้นำเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ต้องขอขอบพระคุณคุณสมจิตต์ แต่งสมุด ผู้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ณ บริเวณอาคารโดมเอนกประสงค์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)