สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน (ประกวดสิ่งประดิษฐ์เป็นชุดแฟชั่นโชว์ที่ทำมาจากขยะที่ไม่ใช่แล้วภายในสำนักงานฯ ของทุกกลุ่มงานในสังกัด)

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 07.00-16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน (ประกวดสิ่งประดิษฐ์เป็นชุดแฟชั่นโชว์ที่ทำมาจากขยะที่ไม่ใช่แล้วภายในสำนักงานฯ ของทุกกลุ่มงานในสังกัด) และจะเริ่มการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานให้เป็นเขตปลอดขยะ นับตั้งแต่เริ่มกิจกรรมในวันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อสอดรับการนโยบาย สพฐ. ต่อไปอีกด้วย ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)