สพม.สุโขทัย ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกันในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ และนายสุทิน คำน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น

กุลธรา รักเสนาะ//รายงาน