สพป.พิษณุโลก เขต 3 พัฒนาบุคลากรและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก