สพม.20 คุมเข้มสอบพนักงานราชการ

วันที่ 5 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 20 จำนวน 6 อัตรา ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โดยนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบและมีการจับสลากคณะกรรมการกำกับห้องสอบเพื่อความโปร่งใส และมีมาตรการในการป้องกันการทุจริต มีการตรวจค้นและแสกนผู้เข้าสอบทุกคน โดยเริ่มสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในเวลา 09.00น.และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ในเวลา 13.30 น.  โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 290 คน และจะประกาศผลภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ www.sesa20.go.th