สพป.ลำปาง เขต 1ต้อนรับเลขาธิการ กพฐ.และคณะ

วันที่ 5 มกราคม 2562 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายสุรินทร์  แก้วมณี  รองศึกษาธิการภาค 15  และคณะ เดินทางมาจังหวัดลำปางเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ สพฐ. จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อำเภอเมืองลำปาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา อำเภอเมืองลำปาง และโรงเรียนอนุบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมทั้งเตรียมการต้อนรับ ครม. สัญจร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ในระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง , นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 และผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ