สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเงินและส่งของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 มอบเงินและส่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย  เด็กหญิงน้ำเพชร  จันทร์มณี  นักเรียนชั้นป.2 และ เด็กหญิงปุณยนุช  อินทร์  นักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนวัดทองแท้  อ.วัดโบสถ์   ณ บ้านตำบลท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก