สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2562

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานในการจัดประชุมระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องส่ง Video Conference ห้องประชุม 2 สพป.ยโสธร เขต 1 แต่ละจุดภาพเสียงชัดเจน ในวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมที่จุดนัดหมาย 19 ศูนย์ ฯ โดยมีวาระที่สำคัญในการประชุมประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้อินเตอร์เนต  การใช้จ่ายงบประมาณ การแข่งขันกีฬานักเรียน การสอบ O-net การประเมินแนวใหม่ การสอบ ผอ.โรงเรียน การย้ายครูผู้สอน การพัฒนาครู DLTV เป็นต้น