ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด หลังจากได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีความห่วงใยจากผลกระทบต่อสถานศึกษาในสังกัดที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ที่อยู่ในพื้นที่ราบต่ำพื้นที่ชายทะเล ให้เฝ้าระวังจากพายุดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2562 ในวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด ซึ่งได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด โรงเรียนบ้านมะปริง และโรงเรียนบ้านท่ากำชำ จากการตรวจเยี่ยมพบว่าทางผู้บริหาร และคณะครู ของโรงเรียนได้บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ส่งผลกระทบต่อนักเรียน