สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต

สพป.หนองคาย เขต 1 วันจันทร์ที่  7 มกราคม  2562 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด รวมทั้งบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต พร้อมกับเป็นการพบปะ พูดคุย มอบนโยบาย แก่บุคลากรในสังกัด  ณ บริเวณหน้าเสาธง  อาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทั้งนี้นายอภิชัย  ทำมาน ได้พบปะ พูดคุยและได้กล่าวขอบคุณ บุคลากรในสังกัดที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ในช่วงระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีกิจกรรมสำคัญคือ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และมีข่าวจากฝากบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเปิดรับสมัครแล้วจนถึง วันที่ 9  มกราคม  2562 ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล  สพป.หนองคาย